Tapi Ingat Pulang

Lagu Daerah

6 Lagu Daerah Yang Berasal Dari Gorontalo

Lagu Dabu Dab., lagu daerah yang berasal dari Gorontalo.

lagu daerah yang berasal dari Gorontalo.

Lagu daerah yang berasal dari Gorontalo – Provinsi Gorontalo memiliki julukan sebagai Serambi Madinahnya indonesia ini memiliki banyak sekali ragam kebudayaan dan tradisinya.

Beberapa diantaranya yang terkenal seperti rumah adat Gorontalo yang diberi nama Rumah Adat Dulohupa yang memiliki arsitektur unik.

Tentunya dengan bentuk panggung dan atap yang artistik dengan pilar-pilar kayu sebagai hiasannya.

Selain itu juga terdapat silat, atau biasa disebut Langga. Seni beladiri ini menjadi salah satu warisan budaya Gorontalo yang sudah diwariskan secara turun temurun.

Baca Juga:

lagu daerah yang berasal dari Gorontalo.

lagu daerah yang berasal dari Gorontalo.

Dalam kesenian, terdapat juga alat musik tradisional seperti Polopalo dan Gambusi.

Nah Alat musik ini seringkali turut mengiringi lagu-lagu daerah yang berasal dari Gorontalo.

Berikut ini beberapa daftar lagu daerah yang berasal dar Gorontalo dan juga liriknya mauun juga makna didalamnya dan semuanya tertulis di bawah ini.

1. Lagu Binde Biluhuta

Lagu Binde Biluhuta

Binde Biluhuta Lagu Daerah  Yang Berasal Dari Gorontalo

Binde biluhuta

Ula ulau loduwo

Wanu olamita

Ngoinda mopulito

Binde biluhuta

Malo sambe lolowo

Malita dadata

Orasawa tohuwoto

Monga binde binde biluhuta

Timi idu bele dila tamotolawa

Monga binde binde biluhuta

Timi idu bele dila ta motolawa

Binde bilihuta

Diyaluo tou weo

Binde biluhuta

Bome to hulondalo


Lirik lagu Binde Biluhuta yang merupakan lagu daerah yang berasal dari Gorontalo ini, menceritakan tentang salah satu makanan khas Gorontalo yaitu Binde Biluhuta. 

Makanan ini berupa Sup Jagung yang dibuat dari Jagung dengan campuran ikan atau udang yang yang lezat dan nikmat.

Kelezatanya sering kali dirindukan oleh mereka yang sedang merantau.

2. Lagu Tahuli Li Mama

Utiliyotimo ngoli

Mongowala o mo ngo wombu

Dahayimu batanga yilo wali

Popohunawa to u mop o nu

Tahuli upi o talo

Dahayi bo lo tu ma pa lo

Lipundho indah ni hulundhalo

Toloma wau bongo lalo

Diyalu utola’u o le mu harata

U to dunia

Boto’o pi yo hu ha le mu salama

Ti lo ba tanga

Dila po titilang ga to

Bloom de hu to pa ngato

Bopongo to ta lo hi hi la wo

Lo pi yo hu tanggu liyo


Lagu Tahuli Mama yang merupakan lagu daerah yang berasal dari Gorontalo ini  begitu terkenal, dan sering diputar oleh masyarakat Gorontalo. 

Penciptanya adalah  Ifful OT dan Anwar Pasaribu.

Pada lagu Tahuli Mama ini Bercerita tentang seorang anak yang sedang merindukan ibunya saat sedang menempuh pendidikan.

Sang anak merindukan kedekatan dan kasih sayang orang tua yang jauh di kampung halaman.

3. Lagu Tilola Malo Wolo Wololo

Tilola Malo wolo wololo 2 x

Muhuli tiliangulo

Tilola malo wunu wunulo

Muhuli tiliangulo Dilalo boti hehiyongimu

Uwito mali hatamu

Wau lobite pilolulimu

Boli donggo otabimu Wanu wau didu totilimu

Tuladu olipatamu

Wonu deu bololipatamu

Mamoputu janjiamu Janjiamu mopiyo olau

Dilate oli patau

Hilau mailopo halale

Tingga yio malo bale


Lagu Tilola Malo Wolo Wololo  adalah salah satu lagu daerah yang berasal dari Gorontalo yang juga sangat terkenal.

Isi Lagu Tilola Malo Wolo Wololo ini menceritakan tentang kesedihan seseorang yang akan ditinggalkan oleh kekasihnya.

Baca Juga:

4. Lagu Ati Olo Ati Mama

Ati olo ti mama

Talo potutu mayi

Bolo duhu wawu pali

Teto wau ilowali Huta ilo duhuwa

Piyohu lobatanga

Dilatau palonga

Penu dila tataluwa Bolomao Pongola

Lipu mailo lamingo

Mailo pondhola lio

Lo buolo deheto

O…o…o…


Lagu  Ati Olo Ati Mama juga merupakan lagu daerah yang berasal dari Gorontalo yang banyak dinyanyikan oleh masyarakat.

Pada lagu Ati Olo Ati Mama ini menceritakan tentang rasa kasih sayang seorang anak terhadap ibunya sampai kapanpun.

5. Lagu Dabu-Dabu

Dabu-Dabu Lagu Daerah Yang Berasal Dari Gorontalo

Dabu-Dabu Lagu Daerah Yang Berasal Dari Gorontalo

Dabu dabu lota mate to to hu lo yi nulo

O wa tingo o ma li ta ora sawa o la mita’

Tidiyo o limu waw o ba wa ngi

Lo Wanu ito mo la melo

Yila lango sadiya yi lo ho ho

Dabu dabu pa nge li yo

Mo o pi yo he u a lo

Dabu dabu lota mate bo me la mola lahu

O ra sawa mo lo lowo deli deli la mi tiyo’

Dabu dabu liyo lo Hulondha

Lo Wanu ito mo la melo

Yila lango sadiya yi lo ho ho

Dabu dabu pa nge li yo

Mo o pi yo he u a lo

Lirik yang tercantum dalam Lagu Dabu-dabu yang merupakan lagu daerah yang berasal dari Gorontalo ini  menggambarkan tentang keindahan suatu pulau yang terdapat di wilayah Gorontalo.

Lagu ini juga merupakan salah satu lagu yang sering dinyanyikan di sekolah, sebagai lagu wajib daerah Gorontalo.

6. Lagu Dana Dana

Nao nao to dalalo,

Olohiya olowala,

Olo mao pongola,

Tikakamu daha dahaHepolele li anua…

Olia to bubalata,

Dila hepole poleleya,

Locirita to jandela…

Wau lontho monggolito,

Lotali mai keleti,

Halale mao ponika,

Bodila potereki…

Ati olo tilanthahuu,

Heli loputu mola,

Malo mate helolohuu,

Bolinikalo tapanggola…

Wau lontho atinggola,

To dulahu isinini,

Loputu mao panggola,

Bo ma o pusingi..

Wonu donggo peentha mai,

Tio mongakali olau,

Bubohuu lo palemba,

Pomahulau ode ali…

Tahulu tolo tolohu,

Pilomaiya sabongi,

Manou lolo lolohu,

Taiyilo to putongi…

Potali mayi pale,

Pututa mayi loleto,

Tuheto wau lobale,

Wulingo sambe pedeto…

Wanu ma ilodidi,

Lodehu mola to alo,

Silambe lo po hidi,

Ilalowali hiyalo…

Wau lontho mongolato,

Donggoyi lotali hawu,

Delo donggo polito,

Mohama hiyalo tahu…

Paituwa ma panggola,

Sengesenge lo sapatu,

Mohile motilandahu,

Dungito malodulahu…


Lagu Dana Dana yang merupakan lagu daerah yang berasal dari Gorontalo ini, diciptakan oleh Imran Haji Isa.

Lagu ini Menceritakan tentang suatu pergaulan muda mudi. 

Kata Dana Dana sendiri dalam bahasa daerah Gorontalo artinya menggerakkan seluruh anggota tubuh sambil berjalan.

**

Itulah tadi daftar 6 lagu daerah yang berasal dari Gorontalo.

Lagu-lagu daerah yang indah ini, sebaiknya tetap dipelajari dan juga dinyanyikan, agar dapat tetap dilestarikan oleh generasi muda penerus bangsa khsusnya bagi pemuda dan pemudi Gorontalo.

Leave a Reply